Den planerade dansen i maj med Garza i maj kan tyvärr inte bli av. 

Hälsningar Henning