Swedish Round Dance Association

Svenska Rounddansförbundet

Startsida

Gullberna park, gymnastiksalen

Dans onsdagar:  start 7 september 2016
kl.18.00-21.00 phase IV-V-VI

Ledare Birgitta och Åke Grahm

Dans söndagar: start 4 september 2016
kl.16.00-17.30  phase II-IV

2 och 9 oktober förlängs kursen till 19.00 då det är intro kurs i Rumba och ChaCha

Ledare Astrid och Janne Samuelsson

Lördagar 24 september, 22 ockotber och 26 november:

kl. 14.00-15.15

West Coast Swing, intro för nybörjare och repetition av utlärda figurer.
kl 15.30-17.00 Dans

Ledare Birgitta och Åke Grahm

Kontaktpersoner:

Birgitta & Åke Grahm 0455-48716
Janne & Astrid Samuelsson 0455-29408

Login