Swedish Round Dance Association

Svenska Rounddansförbundet

Styrelsen vill meddela att Höstmöte 2020 blir framflyttat till 2021. 

Helgen som var planderad 2-4 oktober ställs in.

 

Hälsningar Styrelsen SRDA