Swedish Round Dance Association

Svenska Rounddansförbundet

Vår rounddanscirkel har brutits!
En vän, dansare och ledare har lämnat oss! Den 30 december togs Åke Grahm ifrån oss i sviter efter Covid-19.

Våra tankar går till Birgitta och familjen!

SRDA styrelse