Swedish Round Dance Association

Svenska Rounddansförbundet

Startsida

Vi är fortfarande i läget att vi får hålla ut och stanna hemma, följa de riktlinjer Folkhälsomyndigheten ger oss. Hur tråkigt det än är.

 

SRDA’s vår och höstmöten har fått ställas in under 2020, nu även vårmöte 2021 som ej kan bli av. Detta innebär att vi måste ta beslut om framtiden.

 

Styrelsen som valdes på vårmötet 2018 och 2019 har suttit sin mandatperiod. Vi har inte kunnat avhålla ett årsmöte under 2020 och välja ny styrelse pga vi inte kunnat samlas fysiskt.

I dagsläget ser vi det som svårt att kunna avhålla ett årsmöte på säkert sätt, digitalt skulle ev kunna gå men vi vet att alla inte har de möjligheterna rent tekniskt och då utesluter vi många från att delta.

 

Vi i styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att:
vi kan sitta kvar som interimsstyrelse fram tills ett årsmöte kan avhållas. Det innebär att vi sköter de fasta löpande ärenden men fattar inga beslut mer än att kalla till ett årsmöte när det är möjligt.

 

Vi föreslår att ingen avgift betalas till SRDA2021 pga vi inte har någon verksamhet. De som har betalat 2020 står kvar som medlemmar, om ingen meddelar att de ej vill stå kvar.

 

Vi funderar på olika sätt att komma tillbaka till dansen och vår gemenskap. Vi saknar alla!

 

 

Jan Serrander                      Roland Grabmuller             Mikael Wetterström

 

Gunilla Jägdahl                  Liselotte Bergstrand

 

Login